JUDY LOHMAN
VAN HARTE WELKOM
HOMEBLOGOVER JUDY LOHMANONZE BOEKENVEEL GESTELDE VRAGENKOPENCONTACTCOLUMNSLINKSVOOR HET GOEDE DOELREISVERHALENEBOOK GRATIS DOWNLOADEN

OVER HET SCHRIJVEN
Voor wie schrijven jullie?
 
Bij het schrijven hebben we niet een bepaalde lezer in gedachten. Onze boeken worden door een breed scala van mensen gelezen. Jong en oud, rijk en arm, man of vrouw. Typerend is de interesse in de drijfveren en de ontwikkeling van de mens. Het zijn boeken die met een zekere vaart zijn geschreven en altijd thema’s behandelen die een groot aantal mensen aanspreken.
 
 
Hoe schrijven jullie? Wat is jullie taakverdeling?
 
We bedenken eerst wat we met het verhaal willen zeggen: de premisse, de boodschap(pen), thema’s die we willen behandelen, e.d. Dan bepalen we de lijn van het verhaal (kop en staart) en brainstormen over de invulling ervan. Dit vormt een kralenketting van hoofdstukken in een ruwe vorm. Diety maakt per hoofdstuk een eerste opzet, die daarna door Junte wordt bewerkt. Daarna gaan de teksten nog een aantal keren over en weer, totdat we niet meer weten wie wat geschreven heeft en er één stijl is ontstaan. We zijn elkaars redacteuren.
 
Zijn jullie de Nederlandse Nicci French?

Die vergelijking wordt wel eens gemaakt. De overeenkomst is natuurlijk dat we als echtpaar op de schrijversmarkt opereren en spannende boeken schrijven. Het accent ligt bij ons meer op de psychologie en minder op de thrilleraspecten, hoewel sommige scenes buitengewoon spannend zijn.


Hoe leven jullie je in?
 
‘‘Als je een detective gaat schrijven, ga je ook niet met een moordenaar op stap,’’ zei Umberco Eco ooit tegen Adriaan van Dis. Kortom, het komt uit onze verbeelding. We kruipen in de huid van de hoofdpersoon. ‘Waar ga jij vandaag naar toe?’ vragen we elkaar ’s ochtends voordat we aan de slag gaan.
 
 
Wanneer is een boek geslaagd?
 
Als we de tekst voor de zoveelste keer doornemen en we er nog steeds van kunnen genieten. De beste test is als we elkaar voorlezen en de ander (nog steeds) in de lach schiet of geëmotioneerd wordt.
 
 
Wat typeert jullie werk?
 
Psychologie, spanning, kosmopolitische setting, menselijk onvermogen, humor, onverwachte wendingen, aandacht voor dialogen, metaforen en een vlotte schrijfstijl. Het zijn boeken over actuele thema’s die tot nadenken stemmen. Tenminste, dat hopen we natuurlijk.
 
 
Hoe komen jullie aan de thema’s?
 
Als we door iets worden geraakt. Bijvoorbeeld het interview van Freek Staps in de NRC over de geschiedenis van Hans Reitsma in Californië. Dat borrelt dan een tijdlang in ons hoofd en inspireert ons vervolgens als we ons verhaal gaan schrijven. Soms is het iets dat we zelf of in onze omgeving meegemaakt hebben. Zoals het bezoek van ZuZu aan Nederland.
 
 
Er zit veel humor in jullie boeken. Doen jullie dat bewust?
 
Niet bewust, maar we merken wel dat humor relativerend werkt waardoor ‘moeilijke’ situaties minder zwaar aangezet worden. Zoals de rechtzaak tegen Eva of het politieverhoor in de tweede roman. 
 
Schrijven jullie alleen psychologische romans?
 
Het accent ligt op psychologische romans. We hebben echter ook een boek geschreven over onze maandenlange reis door midden-Italie in 2008. Het is een boek over ‘Het onbekende Italië’. We zijn op zoek gegaan naar de Italiaan in zijn gewone dagelijkse leven, in (nog) o.a. niet toeristische streken als Lazio, De Marken en Abruzzo. Zoals altijd stonden we op het privéterrein van boeren en burgers, waarmee we vervolgens een persoonlijke relatie opbouwden. Het leverde mooie, ontroerende verhalen en leuke tips voor de avontuurlijke reiziger op. Zie voor meer informatie de rubriek: Onze boeken.
 
 
Wat vinden jullie moeilijk aan het schrijven?
 
Als we eenmaal in de flow van het schrijven en bewerken van een boek zitten, kunnen we eindeloos doorgaan. Woorden nauwgezet wegen, zinnen eruit tillen en kritisch ontleden. Nog een metafoor bedenken. En dan nog een. Enfin, als we onszelf geen deadline stellen, zou elk boek minstens vijf jaar kosten.
 
 
Is het niet lastig om samen te schrijven? Je zit toch te sleutelen aan elkaars zinnen?
 
Voor ons niet, maar dat komt waarschijnlijk doordat we vroeger tijdens ons werk ook al intensief elkaars teksten becommentarieerden. We merken bij het schrijven van onze romans dat het een groot voordeel is dat je over de ontwikkeling van de personages en de voortgang van het verhaal met elkaar kunt discussiëren. Daarbij is het ook een voordeel dat Junte zich beter in een mannelijke en Diety in een vrouwelijke hoofdpersoon kan inleven.
 
 
Hoeveel tijd kost het jullie om een boek te schrijven?
 
Inclusief voorbereiding, research en redactionele bewerking kost het schrijven gemiddeld een jaar.
 
 
Hebben jullie tips voor nog niet gepubliceerde schrijvers?
 
Stuur geen manuscripten op. De kasten van uitgevers zijn rijkelijk gevuld. Een goede brief en synopsis - samen met het eerste hoofdstuk - is naar ons idee voldoende. Ga niet zelf bellen. Als men interesse heeft, dan hoor je het wel. Als je echt schrijver wilt worden, dan is het wellicht raadzaam te accepteren dat het opgestuurde geesteskind misschien bij nader inzien toch niet zo goed was. Begin gewoon aan een nieuw boek.
 
 
Wie zijn jullie favoriete schrijvers? Boeken?
 
-          Gerbrand Bakker / Boven is het stil
-          Karel Glastra van Loon / De passievrucht, Lisa's adem
-          Ursula Hegi / Stenen van de rivier
-          Geert Mak / De eeuw van mijn vader; Een kleine geschiedenis van Amsterdam
-          Pascal Mercier / Nachttrein naar Lissabon; Leah
-          Vasalis en Geert van Oorschot/ briefwisseling 1951-1987
 
 
 
 
 
 
PERSOONLIJKE VRAGEN
OVER HET SCHRIJVEN
OVER HET REIZEN
HOMEBLOGOVER JUDY LOHMANONZE BOEKENVEEL GESTELDE VRAGENKOPENCONTACTCOLUMNSLINKSVOOR HET GOEDE DOELREISVERHALENEBOOK GRATIS DOWNLOADEN