JUDY LOHMAN
VAN HARTE WELKOM
HOMEBLOGOVER JUDY LOHMANONZE BOEKENVEEL GESTELDE VRAGENKOPENCONTACTCOLUMNSLINKSVOOR HET GOEDE DOELREISVERHALENEBOOK GRATIS DOWNLOADEN

ONZE BOEKEN
Typerend voor hun  boeken is de psychologische ontwikkeling van de hoofdpersonen in combinatie met een opgebouwde spanning.

Bovendien zijn het romans over actuele thema’s die tot nadenken stemmen en/of veel mensen aanspreken, zoals: geheimen die mensen een leven lang met zich meetorsen; omgaan met verslaving; intermenselijke relaties, mobbing (het treiteren en wegpesten op de werkvloer); de (on)betrouwbaarheid van de politiek; het leed dat wordt veroorzaakt door onrecht of het onderdak bieden aan een onbekend meisje uit Birma.
PROJECT EVA
GETEKEND
HET ONBEKENDE ITALIË
DE LAATSTE DAG VAN DE STRUISVOGEL
GRATIS
HOW DID YOU FIND US?
ANDERS DAN ANDERS VERHALENBUNDEL
ZUZU EEN DOCHTER IN EEN PRESSURE COOKER
HOMEBLOGOVER JUDY LOHMANONZE BOEKENVEEL GESTELDE VRAGENKOPENCONTACTCOLUMNSLINKSVOOR HET GOEDE DOELREISVERHALENEBOOK GRATIS DOWNLOADEN