JUDY LOHMAN
VAN HARTE WELKOM
HOMEBLOGOVER JUDY LOHMANONZE BOEKENVEEL GESTELDE VRAGENKOPENCONTACTCOLUMNSLINKSVOOR HET GOEDE DOELREISVERHALENEBOOK GRATIS DOWNLOADEN

DE LAATSTE DAG VAN DE STRUISVOGEL

 

Dixie Voogd heeft haar leven op orde. Met werk dat haar uitdaagt en trouwe vrienden. Naar haar idee heeft ze de affaire van haar man overleefd. Natuurlijk, ze rookt te veel, veel te veel zelfs, en draagt een jarenlang geheim met zich mee dat ze nauwelijks voor zichzelf durft te erkennen, maar voor de rest? Zij is arrivata. Totdat ze op een willekeurige dag een bericht uit haar verleden krijgt. Vanaf dat moment wordt haar rustige leven onderuit gehaald. De nachtmerrie begint. Op alle fronten. Haar gezondheid speelt op. Peter, haar man, verliest zijn baan en lijkt daarna zichzelf te verliezen. De schim uit haar verleden, haar vroegere geliefde, Lars Kreveld, komt een oude rekening vereffenen. Hij chanteert haar, maar waarmee? Is het een oude misdaad die het daglicht niet kan verdragen, of speelt er nog iets anders op de achtergrond mee? ‘De laatste dag van de Struisvogel’ is een thriller waarin het heden op een meeslepende wijze wordt verweven met het verleden.  

‘Een uitstekende pageturner met een onverwacht plot. Het is een boek dat je maar moeilijk weg kunt leggen. Op humoristische en scherpe wijze wordt de wereld bekeken door de ogen van een verstokte roker. De thriller heeft meerdere verhaallijnen waardoor de titel ook meerdere betekenissen heeft.’                      Rob Broekstra – STIVORO voor een rookvrije toekomst

 

PROJECT EVA
GETEKEND
HET ONBEKENDE ITALIË
DE LAATSTE DAG VAN DE STRUISVOGEL
GRATIS
HOW DID YOU FIND US?
ANDERS DAN ANDERS VERHALENBUNDEL
ZUZU EEN DOCHTER IN EEN PRESSURE COOKER
HOMEBLOGOVER JUDY LOHMANONZE BOEKENVEEL GESTELDE VRAGENKOPENCONTACTCOLUMNSLINKSVOOR HET GOEDE DOELREISVERHALENEBOOK GRATIS DOWNLOADEN