JUDY LOHMAN
VAN HARTE WELKOM
HOMEBLOGOVER JUDY LOHMANONZE BOEKENVEEL GESTELDE VRAGENKOPENCONTACTCOLUMNSLINKSVOOR HET GOEDE DOELREISVERHALENEBOOK GRATIS DOWNLOADEN

GETEKEND
 
Anita Witzier over Getekend:
'Een heftig boek dat vanaf de eerste pagina boeit en leest als een trein.' Hij had een rustig en overzichtelijk leven als een bescheiden boer in de jaren vijftig. Een handvol koeien, een drietal jonge kinderen en een verstandshuwelijk waarmee hij had leren leven. Opeens wordt zijn leven overhoop gehaald als hij door de politie wordt opgepakt en beschuldigd van seksueel misbruik van zijn zesjarige buurmeisje Famke. Zodra hij is opgepakt, keert de dorpsgemeenschap zich tegen hem. Hij komt letterlijk alleen te staan. Het is zijn woord tegen dat van Famke. Het net sluit zich nog meer als aanvullend bewijsmateriaal wordt gevonden. Uiteindelijk ontdekt zijn vrouw wie de werkelijke dader is. De beschadiging van hun relatie, als ook zijn reputatie in de kleine dorpsgemeenschap heeft zich dan al onherroepelijk voltrokken. Emigratie naar Amerika en het aannemen van een nieuwe naam, lijken nog de enige mogelijkheid om hun toekomst te redden. Maar kan hij nog vluchten voor de hem aangedane schande? Tekent de gebeurtenis hem nu voor de rest van zijn leven? Krijgt de rest van de familie ooit te horen wat er in werkelijkheid is gebeurd?  Een duizelingwekkend mooi familie-epos dat een acuteel thema omvat. Het boek biedt inzicht in de harde gevolgen van een onterechte beschuldiging. Ook in het Engels vertaald onder de titel Stigmatized.

 
Lees het eerste hoofdstuk
Wilt u het kopen? Dat kan bijvoorbeeld bij 
 www.ebook.nl
  of in  de Engelse vertaling STIGMATIZED op www.amazon.com
 

1.
Onverwacht bezoek
 
 
In de verte hoort hij een bekend geklepper. Het zijn de roffelende klompjes van zijn zoontje. Het klinkt als een hagelbui op de betonnen vloer. Zijn witte kuif wiegt op zijn hoofd heen en weer. Tondeuse, denkt hij bij zichzelf en zet de taak op zijn mentale to-do-lijst.
‘Vader, plisie.’
‘Wat bedoel je, kleine leeuw?’
‘In de keuken.’ Het jongetje wijst opgewonden achter zich. In de deuropening verderop wenken twee agenten. Ze wijzen op hun glimmende schoenen en op zijn smoezelige stalvloer. Op dat moment schopt Baukje de emmer om. Altijd Baukje. Verdorie, weer tien liter melk en een hoop werk in de grup. Binnensmonds smoort hij een verwensing, zet zijn pet verder naar achteren en loopt langzaam met de lege emmer op de agenten af.
‘Boer Jaagsma?’
‘Mijn vrouw vindt dat boer maar zo zo, maar dat Jaagsma klopt helemaal. Dit is mijn zoon Lieuwe.’ Hij wijst trots op zijn kind, dat na het horen van zijn naam nagenoeg uit zijn klompjes opstijgt. 
'Loopt u mee?’ De beide agenten draaien zich om. Zelfs zonder zijn antwoord af te wachten. Hij volgt ze en laat even later zijn klompen voor de deur van hun woonkeuken staan. Zijn vrouw Botje staat handenwringend aan het aanrecht. Haar gezicht is een naderende onweersbui. Er is iets met mijn vader, denkt hij plotseling in paniek. Een hartaanval? Of is het een ongeluk? Voordat hij iets kan vragen, bast de oudste agent, een man aan de verkeerde kant van de vijftig: ‘U weet waarom wij hier zijn.’
   Voordat hij kan antwoorden valt zijn vrouw in: ‘Nee, natuurlijk weet mijn man dat niet. Waarom zegt u niet gewoon wat er aan de hand is en loopt u door het huis alsof wij iets misdaan hebben? Dit kan toch niet zomaar. Heeft u wel een huiszoekingsbevel?’ De stem van zijn vrouw klimt bij ieder woord een octaaf omhoog. Een blos kleurt haar gezicht en haar schuine blauwe ogen - als in een werkstuk van Picasso, haar handelsmerk dat haar een onverwachte Oosterse schoonheid verleent - verdwijnen in een sluier van woede.
Hij steekt zijn hand op en vraagt rustig: ‘Waar gaat dit over?’
Nu is het de andere agent die spreekt. Een iets jongere versie, maar wel reeds belegen.
‘Stopt u maar met deze komedie. U weet drommels goed waar u zich schuldig aan heeft gemaakt. U bent een smeerlap. Meekomen.’ Tot zijn ontzetting beveelt de agent hem zijn handen uit te steken en rammelt met een paar handboeien. Hij heeft nog steeds de lege emmer in zijn hand en zet hem neer. Het metaal klinkt hol op de schoongeboende plavuizen. Dan pas merkt hij dat hij ook nog steeds het melkkrukje omgegord heeft. Ontgoocheld gespt hij de riem los, waardoor het krukje - net voordat hij het kan pakken - met een onheilspellend geluid op de grond terechtkomt. Er valt een stilte. Zijn vrouw is de eerste die deze verbreekt.
‘U kunt mijn man niet zomaar meenemen. Hij moet melken.’
 ‘Nou mevrouw, dat kunt u dan zelf gaan doen. Uw man gaat met ons mee en ik zou er niet op rekenen dat hij snel weer terugkomt.’
Ze gaat snel tussen de agent en hem in staan. Niet alleen boven hem, maar ook boven de agent torent ze uit. Zijn vrouw is indrukwekkend in haar verbolgenheid. Hij krijgt bijna medelijden met de agent. Die duwt haar opzij en trekt zijn handen op zijn rug.
‘Pas op, dat doet pijn,’ zegt hij verontwaardigd. Net zoveel pijn als de daarop volgende kniestoot waarmee de agent hem de keuken uitduwt, de gang in. Daar komt hij zijn oudste zoon Jelle tegen, die zich zachtjes huilend tegen de vochtige overjassen drukt. Als hij zijn zoon in een flits aankijkt, duikt deze achter een jas; die van zijn moede

De politieauto jakkert over de slingerende landweggetjes. Hij kan wel bedenken waar ze hem naar toebrengen, maar vraagt het voor de zekerheid toch: ‘Gaan we naar Leeuwarden?’ Hij krijgt geen antwoord. De handboeien knellen en dwingen hem iets voorover te leunen. ‘Waar word ik van beschuldigd? Waar gaat dit over?’ Zijn stem komt met moeite boven de sirene uit. De agent naast de bestuurder draait zich om en duwt hem, zonder te antwoorden, weer naar achteren.
‘Waar is dat nou voor nodig?’ vraagt hij.
'Smeerlappen zoals jij verdienen geen medelijden,’ antwoordt de agent, nauwelijks hoorbaar.
  De man volhardt in zijn zwijgen, ook als hij het nog een keer vraagt. Verbolgen kijkt hij naar de voorbij glijdende dorpen in het vlakke landschap. Hij kan maar niet bedenken wat ze van hem willen. Smeerlap? Hij? Dit moet een misverstand zijn.
 
 
 
           
PROJECT EVA
GETEKEND
HET ONBEKENDE ITALIË
DE LAATSTE DAG VAN DE STRUISVOGEL
GRATIS
HOW DID YOU FIND US?
ANDERS DAN ANDERS VERHALENBUNDEL
ZUZU EEN DOCHTER IN EEN PRESSURE COOKER
HOMEBLOGOVER JUDY LOHMANONZE BOEKENVEEL GESTELDE VRAGENKOPENCONTACTCOLUMNSLINKSVOOR HET GOEDE DOELREISVERHALENEBOOK GRATIS DOWNLOADEN